Menu

این اتاق ها از لحاظ تدابیر امنیتی به نحوی طراحی گردیده اند که تمامی موارد امنیتی در آنها رعایت شده ولی ساختار آنها نسبت به اتاق های جلسات سری کمی ساده تر است و میتوان این اتاق ها را در هر مکانی که تعبیه میشود اجرا نمود ولی اتاق جلسات سری را باید از پایه طراحی و اجرا نمود . اتاق های جلسات محرمانه میتواند با ظاهری شیک و مدرن و حتی با ظاهری ساده طراحی و اجرا گردد .

از ویژگی های این اتاق ها میتوان به موارد ذیل اشاره نمود :

*دیوارهای عایق در برابر صوت

* دیوارهای عایق در برابر فرکانس

* دیوارهای عایق در برابر حرارت

* سیستم کنترل فرکانس های خارجی

* سیستم ضبط صدا و تصویر به صورت مد گذاری شده و محرمانه

* سیستم پخش 

* درب های ضد صدا

* درب های ضد فرکانس

* درب های ضد حرارت

و بسیاری از ویژگی های منحصر به فرد دیگر ...

 

Menu
Go to top